De werking van een HOBUR pompinstalatie in de praktijk

De POMAC eletro pomp is levendiger dan de PACO pomp